Dózsa György

Híres temesváriakról szóló sorozatunk következő alanya Dózsa György, aki bizonyos szempontból Tarzan inverze: míg Weissmüller János mindössze élete első hónapjait töltötte a Béga partján, addig a székely lovaskapitány (aki a magyar történelem első, de korántsem utolsó sült parasztja) csak földi pályafutása utolsó öt hetét.

Dózsa szomorú véget ért karrierje – mint annyi minden a történelemben – egy sima kommunikációs és logisztikai problémával kezdődött.

Bakócz Tamás bíboros, esztergomi érsek 1513-ban úgy jön haza a római konklávéról (ahol majdnem pápává választották), hogy magával hozza az újonc X. Leó utasítását a törökök elleni keresztes háború indítására. A templomokban 1514 tavaszán ki is hirdetik a felhívást, a parasztok meg elkezdenek gyülekezni, Pesttől Nagyváradon keresztül Kalocsáig: pár hét alatt százezerre rúg a számuk.

Bakócz (aki Dózsát, a törökellenes harcokban már bizonyított székely kisnemest teszi meg fővezérnek) előzetesen egyeztetett ugyan az országtanáccsal, de a helyi földbirtokos nemesség nem örült a hírnek.  Mivel a magyarok már akkor is imádtak betenni egymásnak, na meg a földeket is meg kell művelnie valakinek, egyre több vidéken visszatartják a jelentkezőket, illetve szétzavarják a már megalakult, és kaszával-kapával felfegyverzett keresztes (latinul: crux, innen a későbbi kuruc szó) parasztseregeket.

Májusra egyre több helyi (paraszt-nemes) összecsapásról jönnek a hírek, na meg közeledik a nyári betakarítások ideje, úgyhogy Bakócz 23-án lefújja a keresztes háborút, mire Dózsa és alvezérei (akik amúgy se nagyon csípték a felső tízezer buráját) felhördülnek és árulást kiáltanak.

Ezzel formálisan is elkezdődik a lázadás, illetve a felkelés: a felbőszült parasztok sorra rohanják meg az udvarházakat, koncolják fel az ott lakókat. Akárhogy is nézzük, bizony fosztogatás, anarchia, kegyetlenkedések fémjelzik a sokáig igazságos társadalmi megmozdulásnak tartott cselekménysort: a csanádi püspököt például nemes egyszerűséggel karóba húzzák, számos földesurat arra kényszerítenek, hogy előbb nézze végig, amint egész családját válogatott kínzások közepette kivégzik, majd őt magát lefejezik/kerékbe törik/felnégyelik/élve elégetik, satöbbi.

A parasztsereg három részre osztódik, ami az első nagy hibájuk: az egyenként 25-30 ezres, egymástól földrajzilag is távolodó tömeget könnyebb felszámolni, mint ennek a háromszorosát.

Világos volt, hogy a hatalom nem nézheti tétlenül, amint az állam eresztékei recsegnek-ropognak százezernyi, vérszagtól beindult lázadó miatt, miközben a török ott liheg a kapuknál (ha Dózsa olvasott volna egy kis államelméletet, ő is előre látta volna a sötét jövőt): a kezdeti tétova szarakodás után a reguláris katonákból álló egységek egyre-másra páholják el a mégiscsak szedett-vedett, gyülevész hordákat. Először a Buda ellen induló szárny szűnik meg, majd a második „hadosztály” bicskája törik bele Bihar ostromába; vezetőik máglyán végzik, a parasztok meg mehettek vissza a földekre.

A harmadik egység indul Temesvár ellen – ennek élén maga Dózsa György lovagol. A várat/várost Báthori István temesi ispán védi. 1514. június 13-án elkezdődik az ostrom, s egy hónap elteltével nagyon úgy tűnik, hogy a védők szopni fognak, noha a várat kettős sánc és kettős fal védte, ráadásul a nagyon kanyargós Béga mocsaras ágai tovább nehezítették az ostromlók dolgát. A kétségbeejtő helyzet láttán Báthori feladja a büszkeségét és segítséget kér személyes ellenségétől,  Szapolyai (Zápolya) János erdélyi vajdától, amit meg is kap: 1514. július 14-én húszezres felmentő sereg érkezik, és 24 óra múlva a csatának vége: Dózsa fogságban, a lázadók letették a fegyvert.

A várban már másnap, július 15-én összeül egy projektbizottság, melynek egyedüli feladata, hogy példamutató módszert találjanak Dózsa kivégzésére. Az előzetes feltételek: legyen látványos, fájdalmas, tartson hosszú ideig és lehetőleg évszázadok múltán is beszéljenek róla az emberek.

Nos, a nyertes pályázat mindezeknek megfelelt. A kivégzésre 1514. július huszadikán került sor. Ha megengeditek, Szabó Ervin 1903-ban megjelent tanulmányából idézem a részleteket:

  • A bakók egy ágast ástak a földbe, eléje vasból kovácsolt „trónszéket” tettek, s az övig levetkeztetett Dózsát ráültetvén, az ágashoz kötözték a „kuruckirályt”. A „trón” előtt lobogó tűzben melegített, s ekevasból készített koronát csiptetővasakkal helyeztek fejére. A kegyetlen bírák undok szerepet szántak Dózsa vagy 60 bizalmasabb emberének, kiket vele együtt fogtak el; kegyelmet ígértek a halálra éheztetetteknek, ha az ekként megpörkölt vezér testéből esznek. De csak kilencen maradtak életben, s ezeket most Dózsa trónjához bocsátották.

    Nádsíp és hegedű hangjaira kellett járniok a toborzót, és minden körülforgás után egyet harapniok és nyelniök Dózsa testéből. „Mely pedig nem akarta harapnia, az azon helyen levágatott”. Három vagy négy lakolt így halállal; a többi csakugyan megmenekült. Dózsa Györgynek egy izma sem mozdult. „Nem sírt, nem jajgatott, nem rettegett – mondja még az ellenséges krónikás is –, s őket csakis a meggyalázó kutyakölykök szóval illetve, hallgatott.” S az embertelen szertartás alatt ahány barát, pap csak jelen volt, Te-Deum-laudamust (Téged Isten dicsérünk) kényszerült énekelni.

  • A helyszín vonatkozásában két régi verzió is kering. Az egyik szerint a mostani Mária-téren történt, s a Szűz carrarai márványból készült szobra (itt balra) pont ott emelkedik, ahol a tüzes trónus állt. A másik változat a katedrális mögötti parkra esküszik, egészen közel a Béga vizéhez. Olyan nagy jelentősége nincs a dolognak, hiszen a két helyszín egymástól légvonalban úgy 350-400 méterre lehet.

Van egy harmadik helyszín is: a mostani Plevnei-téren is áll egy Dózsa-szobor, valamikor a hetvenes években egy okostojás kitalálta, hogy a kivégzés helyszíne talán itt lehetett. A verzió olyan kompromisszumosnak tűnik: a Plevnei-tér ugyanis kábé a Mária-tér és a Katedrális-park között van félúton. Tipikus.

A komancsok (magyarok és románok egyaránt) nagyon szerették Dózsát, hiszen a társadalmi igazságtalanságok ellen fellázadt, elnyomott alsóbb osztályok képviselőjét látták benne és valódi osztályharcosként kezelték (szerintem roppant tévesen, de ez a téma nem fér bele a posztba).

Olvastam valahol, hogy Kossuth és Petőfi után a Dózsa Györgyről elnevezett utcák a legelterjedtebbek a magyarok által lakott területeken, Gheorghe Doja utca még echte román városokban is van, Juraj Dóža utca meg Szlovákiában.

A székely hagyomány szerint főleg azért kellett ily módon bűnhődnie, mert többször gerincre vágta Ulászló király feleségét, de erről részleteket nem sikerült előbányásznom, pedig bizonyisten megpróbáltam!

A fejét Szapolyai vajda állítólag gyorspostával Szegedre küldte Pálffy főbírónak (aki jóval a sajnálatos események előtt fiává fogadta Dózsát), s aki a helyi ferences templom cintermében temette el a testrészt. Erről szegedieket kellene megkérdezni.

Kérdés: nos, szegediek?

Már csak annyit, hogy kis hazánkban az intézmények névadási szokásai sok derűs pillanatot szerezhetnek az érdeklődőknek. El tudom például fogadni, hogy Dózsáról katonai alakulatot, kovácsműhelyt vagy vegetariánus éttermet nevezzenek el; de hogy oktatási intézmények (közöttük óvodák és általános iskolák!) hogyan választják ezt a nevet… rejtély. Nem jött el még vajon az ideje, hogy olyan példaképeket állítsunk a gyerekek elé, akik nem feltétlenül izzó trónon végezték, miközben cimboráik a húsukból falatoztak?

Mondjuk meghallgatnám az óvónéni előadását, amikor elmeséli a nagycsoportosoknak, hogy pontosan ki is volt ez a Gyuri bácsi…

Holnap a temesvári Dózsa-emlékműről, illetve ennek megcsonkításáról olvashattok itt, a Temesvárblogon!

13 hozzászólás

 1. menyeninnen01 — 2011-03-18 09:36 

ilyen köcsög irományt talán soha sem olvastam.gondolom valamilyen drog hatása alatt állt .valószínűleg 10 hónapra született ,mint a marhák.

 2. tib0ru — 2011-03-18 09:57 

Te is szeretnivaló vagy, de nem túl okos :-)

 3. tib0ru — 2011-03-18 10:55 

Igen, ő az első trollunk, ráadásul állattenyésztéssel foglalkozik, ami önmagában tiszteletreméltó szakma, de minek olvas az ilyen vemhességi tanácsadáson kívül bármit is..?

Dózsa tényleg elég ellentmondásos arc volt, de népből jött proletárhősnek pont megfelelt, ha az ember megelégedett a felszínnel.

 4. mardy bum — 2011-03-18 18:59 

Nem tudom tortenelmileg mennyire hiteles Dozsa Gyorgy kivegzesenek ez a verzioja, de en ugy olvastam regebb, hogy ez az elve megsutes csupan legenda es joval a parasztlazadas utan kezdett terjedni nemetorszagi hatasra.

 5. Wolfskin — 2011-03-18 21:34 

nekem tetszett, informatív, ráadásul modern felfogásban íródott. akár az egész történelemre ráférne egy kis face lift, trendi dumákkal fogyaszthatóvá (és érthetővé) lehetne tenni a mai fiatalok számára is: „Dózsa jó arc volt, a parasztok szerint kirrály volt a csávó, csipázták is, de a politikusok nem lájlkjolták, le is nyomták…” ilyesmi, én annyira nem vágom a témát.

más. bölcs gondolat, Berne említ valamelyik könyvében egy amerikai pszichológust, aki a gyerekkorban hallott mesék, mesehősök sorsa és a páciensek életútja, halálának körülményei közt mutatott ki szoros összefüggést (fiatalon bevésődött életstratégiák). úgyhogy lehet, hogy tényleg le kellene cserélni a gyerekeknek állított ideákat sikeres, nyertes figurákra (mindamellett továbbra is tisztelve a tragikus sorsú hűsöket). legalább próbaképpen. és ha találunk ilyeneket kellő számban… :(

 6. tib0ru — 2011-03-18 22:09 

Akárhogyan is volt, ezt már senki és semmi nem törli ki a magyar kollektív tudatból…

 7. tib0ru — 2011-03-18 22:12 

Hát a magyar történelem sajnos tele van tragikus hőssel; lehet, ez az egyik magyarázta annak, hogy sokáig az öngyilkossági listák dobogóján álltunk..?

 8. ezustvereb — 2011-03-20 08:49 

Tetszik a poszt, de pl. a fogadott rokonság felvetette bennem, hogy Gyorgye úr előéletével érdemes lett volna még egy kicsit foglalkozni.
Egyébként flekkenezés nélkül is brutál kivégzés volt, a fogcsikorgatásért minden tiszteletem az övé – akár megérdemelte, akár nem.

 9. oLdmAn — 2011-07-16 20:37 

Kösz, érdekes volt, életem során ez kb. a v6.0 verzsönje a sztorinak (ahány iskola, annyiféle történelem oktatás & egyéb olvasmányok). Ami viszont most felmerült bennem, vajh megpróbálta-e már összesíteni valaki, hogy a történelem során hány ember életébe kerülhettek a Krisztusi szeretet nevében indított akciók (keresztesháborúk, a konkvisztádorok tevékenysége etc.) Nem tudok más vallási ideológiáról – persze ettől még lehet – amelynek komplett kultúrákat sikerült eltörölnie a Föld színéről. Nem vagyok naiv, tudom, hogy az ideológia csak a fedősztori volt a dologban.

 10. tib0ru — 2011-07-29 18:53 

Nem tisztem megvédeni a Vatikánt (amúgy is református lennék…), de úgy tudom, egy csomó disznóságért már bocsánatot kértek.

És persze egy másik csomóért még nem…

(Ha jól emlékszem, a maják pl. – többek között a vallási ideológia nevében – kiirtottak, illetve beolvasztottak maguk körül minden más együttélő népet és törzset. Persze ez más léptékű volt, mint mondjuk a keresztes háborúk vagy az Újvilág spanyol meghódítása.)

 11. tiboru — 2012-03-26 23:00 

Itt van kölcsönbe nálam, de még nem kezdtem hozzá…

 12. ab6ze — 2016-02-04 04:22 

@menyeninnen01: Valahogy így fogalmaznék én is. Aki ilyen lenézően, tiszteletlenül és ízléstelenül beszél a nemzet egyik legnagyobb történelmi alakjáról az elárulja hovatartozását: az „új világrend” egyik követője, az újgazdag réteg, az újliberális vagy új konzervatív reakció szekértolója lehet. Megdöbbenve tapasztaltam, amikor Magyarországra látogattam, hogy levették Dózsát és Petőfit a pénzről, helyettük klirályokat tettek, Pesten a Dózsa György út lett Görgey Artúr út , Táncsics Mihály lett Károlyi István, Szabadságharcosok útja lett Berlini út, stb., a szentek neveivel van tele a város. Látszik mindenhol, hogy az új rend igyekszik eltörölni, a nép tudatából kiverni a magyarság legjobbjait. Arról nem ír a pacák, hogy milyen kegyetlenkedéseket követtek el a földbirtokosok a jobbágyok ellen; a deresre húzást, karóba húzást, a nyomorgatást ami kiváltotta a „parasztok” kegyetlenkedéseit. A Dózsa vezette jobbágyfelkelés véres megtorlása vezetett Mohácshoz, mert a nemesség nem merte őket hadba hívni. A mindenkori vezetés – kevés kivétellel – sodorta veszélybe az országot, aminek eredménye végül is az ország földarabolása, a nyelv rombolása, az erkölcsi normák eltűnése lett. Képzeljük el kiket állítana példaképnek a gyerekek elé ez az ízléstelen fráter, aki szerint Dózsáról csak kovácsműhelyt lehetne elnevezni?

 13. tiboru — 2016-03-03 11:47 

@ab6ze:

Téged se az eszedért szeretnek, attól tartok :-D

Mellesleg nem tudom, melyik Pesten jártál, de ott, ahol én élek, a Dózsa György út maradt.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Szólj hozzá

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.